NORMA PRO

Norma PRO to narzędzie do kosztorysowania firmy Athenasoft. Po raz pierwszy program kosztorysowy został zaprezentowany w 2003 roku na ówczesnych targach "BUDMA". Mimo upływu lat program Norma PRO cieszy się dużym zaufaniem wsród przedsiębiorców wielu branż. Dzięki jego wszechstronności oraz bogatej funkcjonalności jest najchętniej kupowanym programem na rynku.

Program do kosztorysowania Norma PRO jest aktualizowany co kwartał. Obecna wersja to:

Norma PRO 4.63 (sierpień 2018)

W tej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Program główny:

 1. Rozbudowano dane strony tytułowej o datę zatwierdzenia przez inwestora i dodatkowe poświadczenie: Zatwierdził.

 2. Poprawiono wyświetlanie numeru specyfikacji technicznej przypisanego do działu w przypadku, gdy kolumna „Nr spec. tech.” zostanie umieszczona za kolumną „Opis”.

 3. Do dialogu „Usuń z kosztorysu” dodano opcję usuwania danych strony tytułowej „Dodatkowe poświadczenia”.

 4. Dodano uwzględnianie pozycji z ujemnymi obmiarami w wartości całkowitej wykonanych robót.


Wydruki:

 1. Dodano nową opcję wydruku kosztorysów pozwalającą wyróżnić składowe pozycji scalonych i ich podsumowania kursywą.

 2. W szablonach wierszy wprowadzono możliwość wyróżnienia pozycji scalonych, podsumowań pozycji scalonych, składowych pozycji scalonych oraz podsumowań składowych pozycji scalonych

 3. Wydruk strony tytułowej rozbudowano o wydruk nowych danych („Data zatwierdzenia przez inwestora”, Dodatkowe poświadczenia: „Zatwierdził” i „Data zatwierdzenia”).

 4. Dodano opcję wydruku strony tytułowej „Dodatkowe poświadczenia” włączającą/wyłączającą wydruk tych danych.

 5. Rozszerzono zestaw modyfikowalnych tytułów elementów strony tytułowej o wprowadzone w tej wersji nowe dane: „Data zatwierdzenia przez inwestora”, Dodatkowe poświadczenia: „Zatwierdził” i „Data zatwierdzenia”.

 6. Poprawiono zapis/odczyt w domyślnych ustawieniach hasła wydruku dla pola „Poziom cen”.


Importy/eksporty:

 1. Dodano szablon importu dla kosztorysów ofertowych wydrukowanych do formatu PDF.

 2. Umożliwiono import numerów specyfikacji technicznych przypisanych działom z kosztorysów zapisanych w formacie PDF.

 3. Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.

 4. Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.


Nowe katalogi

 1. KNR AT-99 Roboty budowlane różne; Rozdział 05 Uszczelnienie kanałów wentylacyjnych i spalinowych [ATHENASOFT wyd. I 2018]


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 2-37/GEO 0809-03,04 - poprawiono nakład szyn (błąd w druku).

 • KNR-W 2-02 01-09 - uaktualniono do VI wydania.

 • KNR AT-47 0106 - poprawiono j.m. na kpl.

 • KNR BC-02 0417-06 - poprawiono zawyżoną 100x normę R.

 • TZKNBK XVIII IVA 438-443 - poprawiono materiały i normy.

 • TZKNBK XVII - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.

 • KNR AT-47 0107-01-04 - poprawiono normę środka transportowego.


norma pro
sklep norma pro
demo norma pro
intercenbud
buduj z glowa
enoko
infolinia handlowa
Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00