NORMA PRO

Norma PRO to narzędzie do kosztorysowania firmy Athenasoft. Po raz pierwszy program kosztorysowy został zaprezentowany w 2003 roku na ówczesnych targach "BUDMA". Mimo upływu lat program Norma PRO cieszy się dużym zaufaniem wsród przedsiębiorców wielu branż. Dzięki jego wszechstronności oraz bogatej funkcjonalności jest najchętniej kupowanym programem na rynku.

Program do kosztorysowania Norma PRO jest aktualizowany co kwartał. Obecna wersja to:

Norma PRO 4.64 (listopad 2018)

W tej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Program główny:

 1. Dodano filtr „Błędne wyrażenia” na widoku „Przedmiar/Obmiar”.

 2. Przy zmianie rodzaju kosztorysu na inwestorski dodano komunikat umożliwiający usunięcie narzutu „VAT”.

 3. Poprawiono prezentację podsumowania zestawienia „Rachunek ilościowy robót” w kolumnie „Wartość całkowita”.

 4. Na widoku „Zbiorczy rachunek ilościowy” (rozliczenie wykonanych robót) precyzja prezentacji w kolumnie „Cena ofertowa” pobierana jest z opcji kosztorysu.

 5. Poprawiono generację nazw kosztorysu przy zapisie w formacie ATH i ATH2 w przypadku, gdy nazwa kosztorysu zawierała kropki.


Wydruki:

 1. „Data opracowania” jest umieszczana na wydruku strony tytułowej tylko jeżeli hasło dla tego pola nie jest puste.


Importy/eksporty:

 1. Dodano wczytywanie pozycji uproszczonych z kosztorysów szczegółowych zapisanych w formacie PDF.

 2. Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.

 3. Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.


Nowe katalogi

 1. KNR K-58 Roboty budowlane przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX [KOPRINET wyd. I 2013]


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • TZKNBK XVII - poprawiono literówki w numeracji pozycji.

 • TZKNBK XX 0105, 0904 - drobne poprawki norm.

 • KNR 2-02 - w opisie tekstowym poprawiono "podstopni" na "podstopnic".

 • KNNR 3 0401 - uzupełniono opis tekstowy o uwagę pod tablicą.

 • TZKNBK XXII 0722-0726 - poprawiono normy.

 • TZKNBK XXI 0603 - poprawiono normy.


norma pro
sklep norma pro
demo norma pro
intercenbud
buduj z glowa
enoko
infolinia handlowa
Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00