NORMA PRO

Norma PRO to narzędzie do kosztorysowania firmy Athenasoft. Po raz pierwszy program kosztorysowy został zaprezentowany w 2003 roku na ówczesnych targach "BUDMA". Mimo upływu lat program Norma PRO cieszy się dużym zaufaniem wsród przedsiębiorców wielu branż. Dzięki jego wszechstronności oraz bogatej funkcjonalności jest najchętniej kupowanym programem na rynku.

Program do kosztorysowania Norma PRO jest aktualizowany co kwartał. Obecna wersja to:

Norma PRO 4.65 (luty 2019)

W tej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Program główny:

 1. W słowniku CPV dodano możliwość wyboru listy kodów przy wstawianiu do danych strony tytułowej.

 2. Wprowadzono nowy filtr „Pozycje z materiałami inwestora” dla widoku „Kosztorys”.

 3. Poprawiono wyliczenie sumarycznej wartości robót pozostałych do wykonania na widoku „Rachunek ilościowy”. Sumowane są kwoty zaokrąglone z precyzją wynikającą z opcji kosztorysu.

 4. W oknie „Wybór elementu RMS i jego ceny” (pojawiającym się podczas wyceny kosztorysu) zmieniono nazwy przycisków „Zamień RMS” i „Zamieniaj zawsze” odpowiednio na: „Wybierz RMS” i „Wybieraj zawsze”.

 5. Poprawiono wyliczanie sumarycznej wartości pozycji uproszczonych w kosztorysie bez narzutów z ustawioną opcją liczenia narzutów dla całości kosztorysu.

 6. Wyliczenia podsumowania pozycji uzupełniono o koszty zakupu od materiałów inwestora.

 7. Poprawiono operację kopiowana pomiędzy kosztorysami pozycji rozliczanej w innej. Jeżeli nie jest ona kopiowana razem z tą, w której jest rozliczana, to opcja rozliczania zostaje wyłączona.

 8. W oknie „Znalezione kosztorysy” dodano możliwość skalowania.


Wydruki:

 1. Poprawiono prezentację kolumny „Nr spec. techn.” na wydrukach „Klucze wykonawcze w zestawieniu pozycji” i „Klucze lokalizacji”.

 2. W oknie „Drukuj” dodano nową opcję „Pobierz z zakresu”, której zaznaczenie spowoduje, że numer pierwszej strony zostanie ustawiony na taki sam jak w polu („Od”).


Bazy cenowe:

 1. Dostosowano import cenników „RMS MAX” (Promocja Sp. z o.o.) do zmienionej struktury bazy źródłowej.


Importy/eksporty:

 1. Zaktualizowano importy i eksporty z/do formatów ATH i ATH2.

 2. Wprowadzono usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.

 3. Rozszerzono zapis ceny jednostkowej pozycji w formacie ATH o ceny jednostkowe robocizny, materiałów i sprzętu.

 4. Wprowadzono szereg poprawek importu kosztorysów w formacie programu „Rodos”.


Nowe katalogi

 1. KNR K-06 Nowe technologie. Okna dachowe i pozostałe produkty FAKRO [KOPRINET wyd. III 2016]


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 19-01 0311-04-06 - poprawiono jednostkę miary na m.

 • S-215 - uzupełniono opis tekstowy o wyszczególnienie robót w tablicach.

 • KNR 2-17 0143 - poprawiono błędy w wariantach.

 • KNR-W 2-02 0144 - poprawiono błędy w tytułach tablicy i pozycji.

 • KNR-W 5-10 0316 - dodano możliwość wyboru koparki (błąd w druku).

 • KNR 19-01 0330-03-04 - poprawiono jednostkę miary na m.

 • KNR K-58 0201 - dodano normy zużycia wody.

 • S-219 - uzupełniono opis tekstowy o wyszczególnienie robót w tablicach.


norma pro
sklep norma pro
demo norma pro
intercenbud
buduj z glowa
enoko
infolinia handlowa
Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00