Prawa autorskie do serwisu programy-do-kosztorysowania.pl

© Copyright by KOMAKO 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez zgody autora stron, właściciela prawa autorskich i zarazem ich wydawcy w Internecie żadna część tej publikacji nie możne być reprodukowana lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy w inny sposób.

KOMAKO zezwala na rozpowszechnianie zawartości tylko tych stron, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści pod warunkiem, że kopiujący będzie przestrzegał zaleceń podanych razem z zezwoleniem i wskazaniem źródła (autor i serwis programy-do-kosztorysowania.pl). Pojedyncze dokumenty publikowane przez KOMAKO w sieci WWW mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.


sklep norma pro
norma pro
infolinia handlowa
Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00